Vilsta Eskilstuna

Vilsta Eskilstuna - Innovativa Evakueringslägenheter Med Isolamin Moduler Från Kalix

I Eskilstuna byggs 20 moderna evakueringslägenheter med hjälp av Isolamins modulära teknik från Kalix. Dessa lägenheter erbjuder snabb och effektiv bostadslösning vid behov och inkluderar både montage, fasad, takarbeten samt invändiga arbeten.

Vilsta Eskilstuna är ett banbrytande bostadsprojekt där 20 evakueringslägenheter uppförs för att säkerställa en snabb och effektiv lösning för boende vid nödsituationer. Genom att använda Isolamin moduler från Kalix kan dessa lägenheter byggas på ett kostnadseffektivt och tidsbesparande sätt. Projektet, som sträcker sig över fem månader, består av tre huskroppar i två plan.

Isolamins modulära teknik innebär att lägenheterna är förkonstruerade i Kalix och sedan transporteras till byggplatsen i Eskilstuna. Detta möjliggör en snabbare byggprocess och minimerar miljöpåverkan som kan uppstå vid traditionell byggmetod. Dessutom ger det en hög kvalitet och standard på de färdiga bostäderna.

Utöver montering av modulerna utförs även fasad- och takarbeten samt invändiga arbeten som parkettläggning och gipsning. Dessa arbeten säkerställer att evakueringslägenheterna är både funktionella och estetiskt tilltalande samt uppfyller kraven på en bekväm och trygg boendemiljö vid behov.

Vilsta Eskilstunas innovativa evakueringslägenheter är ett utmärkt exempel på hur modulär byggteknik kan användas för att skapa snabba och effektiva lösningar för bostäder i nödsituationer. Detta projekt är inte bara ett viktigt steg mot att möta behovet av evakueringslägenheter i Eskilstuna, utan även ett föredöme för hur modulär byggteknik kan användas i framtida bostadsprojekt.