Sätra Gävle

sätra gävle

Sätra i Gävle

 Nyligen slutförde vi ett ambitiöst projekt, med sammansättning av 162 lägenheter bestående av 283 moduler, 164 korridorer och 122 balkonger samt 3 trapphus. Detta projekt möjliggjordes av det hårda arbetet och engagemanget från Zerxes-teamet, som arbetade för att säkerställa att lägenheterna färdigställdes till högsta standard.

Teamet på Zerxes säkerställde att projektet gick smidigt från början till slut. De använde innovativa byggtekniker som prefabricering och modulkonstruktion för att säkerställa att lägenheterna monterades snabbt och effektivt.

Detta gjorde det möjligt för oss att slutföra projektet inom en kortare tidsram och till en lägre kostnad. Teamet på Zerxes ägnade stor uppmärksamhet åt detaljer under hela projektet, och såg till att varje del av lägenheterna byggdes till högsta kvalitet.

Vi såg till att alla komponenter var korrekt installerade och att lägenheterna var säkra.

Lägenheterna är bekväma och moderna, med rymliga rum och mycket dagsljus. Balkongerna ger en fridfull tillflyktsort under varma sommardagar och trapphusen är stilrena och inbjudande. Slutförandet av detta projekt är en viktig milstolpe för Zerxes. Det är ett bevis på vårat engagemang för kvalitet och excellens och en återspegling av allt vårt hårda arbete och viljan att lyckas. Med slutförandet av detta projekt har vi på Zerxes visat sin förmåga att leverera enastående konstruktionslösningar till sina kunder.