Jetpak Arlanda

jetpack arlanda1

Jetpak Expanderar - Stål Stomme, HDF Bjälklag, TRP Tak och Paroc Fasader på Endast 8 Veckor

Jetpak genomför en snabb och effektiv utbyggnad av sina lokaler genom att montera en stål stomme med HDF bjälklag, TRP tak och Paroc fasader. Med en byggtid på endast 8 veckor, visar projektet hur snabbt och smidigt moderna byggmetoder kan implementeras.

Jetpak, en ledande aktör inom logistikbranschen, är i färd med att expandera sina lokaler för att möta ökande efterfrågan och förbättra sina tjänster. För att uppnå detta på ett snabbt och effektivt sätt använder de sig av en stål stomme, HDF bjälklag, TRP tak och Paroc fasader i sitt byggprojekt.

Stål stommen ger en stabil och robust grund för byggnaden, medan HDF bjälklaget erbjuder en stark och hållbar lösning för golvkonstruktionen. Detta, i kombination med det högkvalitativa TRP taket, säkerställer att byggnaden är välisolerad och energieffektiv, vilket minskar driftskostnader och miljöpåverkan.

Paroc fasader används för att ge byggnaden en estetiskt tilltalande och modern yttre design, samtidigt som de bibehåller höga isoleringsvärden och bidrar till byggnadens övergripande energieffektivitet.

En av de mest imponerande aspekterna av Jetpaks utbyggnadsprojekt är den snabba byggtiden på endast 8 veckor. Detta visar hur effektivt och smidigt moderna byggmetoder kan implementeras för att uppnå snabb expansion och förbättring av befintliga lokaler.

Jetpaks utbyggnad är ett utmärkt exempel på hur företag kan använda sig av moderna byggmaterial och tekniker för att snabbt och effektivt möta föränderliga marknadsbehov och förbättra sin verksamhet. Med en byggtid på endast 8 veckor är detta projekt en förebild för hur snabb och smidig expansion kan uppnås inom bygg- och logistikbranschen.