Attunda Brandstation

Sollentuna Brandstation - En Hållbar och Strategiskt Placerad Central för Räddningstjänst och Ambulans

Zerxes Consule har monterat stommen till den nya och innovativa Sollentuna Brandstation, som erbjuder en yta på cirka 3600 kvm och är utrustad med solceller för ökad självförsörjning. Denna central för räddningstjänst och ambulans är strategiskt placerad för att säkerställa snabb respons i hela regionen.

Sollentuna Brandstation, belägen i Sollentuna kommun norr om Stockholm, är ett modernt och hållbart projekt som fungerar som huvudkontor för Brandkåren Attunda. Zerxes Consule har stolt monterat stommen till denna imponerande byggnad, som sträcker sig över cirka 3600 kvadratmeter och är utformad för att möta dagens krav på hållbarhet och jämställdhet.

Brandstationen är bemannad dygnet runt av fyra skiftgrupper som turas om att rädda liv och skydda samhället. Med plats för cirka 90 personer från både räddningstjänst och ambulans, är Sollentuna Brandstation en central punkt för räddningsinsatser i regionen.

En av byggnadens mest anmärkningsvärda egenskaper är de 600 kvadratmeter solceller som installerats på taket. Dessa solceller bidrar till att brandstationen delvis är självförsörjande under året och visar företagets engagemang för hållbar energiproduktion.

Den nya brandstationens strategiska placering i Häggvik ger snabb och direkt tillgång till viktiga transportleder som E4, kommande Förbifart Stockholm, Norrortsleden och Norrvikenleden. Detta säkerställer att räddningstjänst och ambulans kan nå olycksplatser och nödsituationer snabbt och effektivt.

Sollentuna Brandstation är ett utmärkt exempel på en modern och hållbar räddningstjänstcentral som kombinerar funktionalitet, miljömedvetenhet och strategisk placering för att ge bästa möjliga service till invånarna i norra Stockholm och dess omgivningar.